tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TAI NGHE ĐƯỜNG KHÍ VÀ HIỆU CHUẨN MÁY ĐO
[ Cập nhật vào ngày (24/04/2024) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá tai nghe đường khí và hiệu chuẩn máy đo để tham khảo, xây dựng giá mua sắm với nội dung như sau:


Trân trọng!
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI