lịch sử hình thành và phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN

Ngày 20 tháng 8 năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định số 2075/1998/QĐ.Ct.TCCB  Thành lập Trung tâm Tai Mũi Họng tỉnh Cần Thơ, với cơ sở hoạt động ban đầu là tòa nhà 3 tầng với diện tích sử dụng là 1416 m2.  Nguồn nhân lực của Trung tâm lúc đó là 20 cán bộ, viên chức được tách ra từ Trung tâm Mắt – Răng hàm mặt và 02 viên chức từ Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Trải qua 20 năm hoạt động, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ không ngừng hoàn thiện và phát triển về cơ cấu tổ chức đến trang thiết bị y tế và chuyên môn.

Ngày 28 tháng 5 năm 2001, Sở Y tế tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định số 31/QĐ.SYT thành lập các khoa, phòng thuộc Trung tâm Tai Mũi Họng,  bao gồm các khoa phòng sau:

 1. Phòng Kế hoạch tổng hợp
 2. Phòng Tổ chức hành chính quản trị - tài vụ
 3. Tổ chống nhiễm khuẩn
 4. Khoa Khám bệnh – Dược – Cận lâm sàng
 5. Khoa Lâm sàng ( khoa Điều trị)
 6. Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức

Ngày 09 tháng 01 năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 89/2004/QĐ-UB đổi tên Trung tâm Tai Mũi Họng tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ.       

Ngày 01 tháng 6 năm 2006, Ủy ban nhân dân  TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND xếp hạng Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp hạng 2. Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ là bệnh viện chuyên khoa Tai Mũi Họng hạng II duy nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 22 tháng 5 năm 2007, Sở Y tế thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1069/QĐ.SYT tách, thành lập một số khoa phòng như sau:

 1. Khoa Khám bệnh – Dược – Cận lâm sàng, tách thành các khoa :
 • Khoa Khám bệnh
 • Khoa Dược – Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh
 1. Phòng  Tổ chức hành chính quản trị - tài vụ, tách thành các phòng:
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị
 • Phòng Tài chính kế toán

Ngày 01 tháng 6 năm 2007, Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính với loại hình đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên cho Bệnh  viện.

Ngày 23 tháng 12 năm 2007, nhân dịp chào mừng 50 ngày thành lập Công đoàn ngành Y tế Việt Nam, Bệnh viện đưa vào hoạt động khu nhà 5 tầng với diện tích dử dụng 1.501 m2.

Ngày 28 tháng 5 năm 2010, Sở Y tế TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1146/QĐ-SYT thành lập Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ.

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Sở Y tế TP Cần Thơ ban hành Công văn số 2891/SYT-TCCB về việc chấp thuận chủ trương thành lập và chia tách một số khoa phòng của Bệnh viện như sau:

 1.  Khoa Điều trị, tách thành các khoa:
 • Khoa Mũi xoang – Họng thanh quản
 • Khoa Tai - Thính học và thăm dò chức năng
 1.  Khoa Dược – Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh, tách thành các khoa:
 • Khoa Dược
 • Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh
 1. Thành lập mới khoa, phòng :
 • Khoa Phẫu thuật đầu cổ và Tạo hình thẩm mỹ
 • Phòng Quản lý chất lượng và công tác xã hội
 • Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1252/QĐ-UBND phê duyệt dự toán thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ đối với Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ.

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện có tổng số 13 khoa, phòng (trong đó có 8 khoa, 5 phòng) và 72 cán bộ, công chức viên chức, trong đó đội ngũ đại học và sau đại học chiếm 59% ( 01 tiến sĩ, 03 bác sĩ chuyên khoa II, 01 dược sĩ chuyên khoa II, 13 bác sĩ chuyên khoa I và 25 cán bộ, viên chức trình độ đại học).

Về chuyên môn: Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ là bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng hạng II duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Cùng  với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, bệnh viện đưa nhiều kỹ thuật tiến tiến vào thực hiện tại bệnh viện như cấy điện cực ốc tai, trang thiết bị y tế như máy citi- scanner 16 lát cắt, máy gây mê… Bệnh viện cũng đang triển khai xây dựng hệ thống phòng thính học đạt chuẩn quốc tế …

Hiển thị tin nổi bật


Tìm kiếm tin tức

VIDEO HIỂN THỊ

Thư viện ảnh

sơ đồ đường đi