khoa dược

Khoa Dược

 

     Trưởng khoa : DSCKII. Nguyễn Thị Hồng Phiến

 

          Trưởng khoa : DsCKII. Nguyễn Thị Hồng Phiến

          Nhân viên: 05

          Tiền thân của khoa Dược được hình thành từ khoa khám bệnh – Dược cận lâm sàng, sau 2 lần tách khoa, tới ngày 18 tháng 10 năm 2017  khoa Dược được thành lậptheo quyết định số 476/QĐ.BVTMH  trên cơ sở là khoa Dược – Xét nghiệm  - Chẩn đoán hình ảnh. Khoa Dược hiện có: 01 dược sĩ chuyên khoa cấp II, 03 dược sĩ đại học, 01 đang học đại học và có 01 viên chức có trình độ trung học.

Chức năng nhiệm vụ

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 

- Quản lý, theo dõi việc nhập, cấp phát thuốc, vật tư y tế cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

- Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc).

Nhân sự:

1. DsCKII. Nguyễn Thị Hồng Phiến - Trưởng khoa

2. DS. Hà Thị Vân Anh -  Nhân viên

3. DS. Trần Thị Ngọc Linh

4. DSTH. Trần Thị Sáu

5. DSTH. Trần Thị Anh Thư

6. DSTH. Nguyễn Thị Hồng Việt

 

 

Hiển thị tin nổi bật


Tìm kiếm tin tức

VIDEO HIỂN THỊ

Thư viện ảnh

sơ đồ đường đi