Hiện tại

       - Chi bộ Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp Cần Thơ được hình thành năm 1998, trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính đảng Tp Cần Thơ. Từ 1 chi bộ khi thành lập chỉ có 03 đồng chí,

       - Đến năm 2015 Chi bộ Bệnh viện đã có 20 đảng viên. Bí thư Chi bộ là đồng chí Huỳnh Việt Trung

       - Năm 2020, Chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư chi bộ là đồng chí Châu Chiêu Hòa. Hiện tại chi bộ đã có 26 đảng viên

        Chi bộ là hạt nhân, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của bệnh viện

       Chi bộ luôn chú trọng nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, giáo dục tư tưởng chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, viên chức bệnh viện

       Chú trọng lãnh đạo việc giáo dục, nâng cao y đức và trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể bệnh viện, tạo động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025


Một số hình ảnh hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

 

 

Thông báo


Tìm kiếm

thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI