phiếu điều dưỡng

 

Phòng Điều dưỡng

Trưởng phòng: CNĐD. Huỳnh Thị Bích Ngân

          Phòng  Điều dưỡng bệnh viện được Sở Y tế ra quyết định thành lập số: 1146/QĐ-SYT ngày 28 tháng 05 năm 2010.  Phòng Điều dưỡng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, đào tạo lại nâng cao tay nghề cho các điều dưỡng, kỹ thuật viên và tạo điều kiện, khuyến khích các điều dưỡng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Các điều dưỡng viên có nhiều thành tích trong công tác như bằng khen ủy ban nhân dân , bằng khen lao động sáng tạo và cho tới hiện tại có 03 điều dưỡng bệnh viện được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú

Nhân sự:

Trưởng phòng: CNĐD. Huỳnh Thị Bích Ngân

Nhân viên:  Điều dưỡng trưởng khoa các khoa và 01 điều dưỡng viên

Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên về công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, theo quy định: Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên, cập nhận bổ sung các quy trình chăm sóc người bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng tay nghề

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp kiểm tra công tác vệ sinh tại các khoa trong bệnh viện

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học

Nhân sự:

- CNĐD. Huỳnh Thị Bích Ngân - Trưởng phòng

- CĐĐD. Dương Lê Trung Hiếu - Nhân viên

- Điều dưỡng trưởng các khoa

 

 

Hiển thị tin nổi bật


Tìm kiếm tin tức

VIDEO HIỂN THỊ

Thư viện ảnh

sơ đồ đường đi