Thời gian lịch khám bệnh

Bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh cho tất cả đối tượng

có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT

* Thời gian khám

     Sáng: 7 giờ đến 11 giờ.

     Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 

 

LỊCH KHÁM BỆNH

Từ thứ 2 đến thứ 6

Hình thức khám

Phòng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Khám

dịch vụ

Phòng 8

Sáng: Bs Xuân

Chiều: Bs Ngọc

Sáng: Bs Hạnh

Chiều: Bs Hạnh

Sáng: Bs Huyên

Sáng: Bs Chí

Sáng: Bs Linh

Phòng 9

Sáng: Bs Ngọc

Chiều: Bs C.Tâm

Sáng: Bs Xuân

Chiều: Giang

Sáng: Bs H.Tâm

Chiều: Bs Chí

Sáng: Bs Hạnh

Chiều: Bs Huyên

Sáng: Bs Giang

Chiều: Bs Linh

Khám thường

Phòng 2

Sáng: Bs Tuyền

Chiều: Bs Xuân

Sáng: Bs Ngọc

Chiều: Bs Xuân

Sáng: Bs Ngọc

Chiều: Bs Ngọc

Sáng: Bs Ngọc

Chiều: Bs Hạnh

Sáng: Bs Ngọc

Chiều: Bs Ngọc

Phòng 3

Sáng: Bs Huyên

Chiều: Bs Huyên

Sáng: Bs Linh

Chiều: Bs Linh

Sáng: Bs Chí

Chiều: Bs Giang

Sáng: Bs Hà

Chiều: Bs Chí

Sáng: Bs Hà

Chiều: Bs Giang

Phòng 4

Sáng: Bs Hà

 

 

 

 

 

Lịch khám bệnh thứ 7 – Chủ nhật – Lễ

Thời gian khám bệnh: 07 giờ đến 11 giờ

* Bắt đầu từ Thứ 7 ngày 9/9/20       

                      Lịch khám xoay vòng theo thứ tự sau:                           

                              Bs. Hoàng Tâm – Bs. Huyên – Bs. Linh – Bs. Hà – Bs. Hạnh – Bs. Xuân – Bs. Giang – Bs. Chí

 

http://dangkykhambenh.taimuihongcantho.com.vn/

Thông báo


Tìm kiếm

thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI