Thời gian lịch khám bệnh

Bệnh viện tổ chức khám, chữa bệnh từ thứ 2 đến thứ 6

Cho mọi đối tượng có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT

 

Sáng: 7 giờ đến 11 giờ.

Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 

 

LỊCH KHÁM BỆNH

Từ thứ 2 đến thứ 6

HÌNH THỨC

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Khám

dịch vụ

Phòng 9

Bs.H.Tâm (S)

Bs. Xuân (C)

Bs. Hạnh (S)

Bs. C.Tâm (C)

Bs. Ngọc (S)

Bs. Dung (C)

Bs. Chí (S)

Bs. Huyên (C)

Bs. Linh (S)

Bs. Giang (C)

Khám thường

Phòng 2

Bs. Huyên (S)

Bs. Ngọc (C)

Bs. Ngọc (S)

Bs. Hạnh (C)

Bs. Huyên (S)

Bs. Giang (C)

Bs. Ngọc (S)

Bs. Hạnh (C)

Bs. Ngọc (S)

Bs. Hà (C)

Phòng 3

Bs. Hà (S)

Bs. Dung (C)

Bs. Linh (S)

Bs. Giang (C)

Bs. Xuân (S)

Bs. Chí (C)

Bs. Hà (S)

Bs. Chí (C)

Bs. Dung (S)

Bs. Xuân (C)

 

 

 

 

Thông báo


Tìm kiếm

thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI