phòng tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán

Kế toán trưởng- Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Tiệp

(2015- nay)

 

           Phòng Tài chính kế toán được thành lập tháng 5 năm 2007 trên cơ sở tách ra từ phòng Tổ chức hành chính – quản trị -  tài vụ, có tổng số cán bộ, viên chức là 07 trong đó 06 trình độ đại học, 01 trình độ trung cấp

Khen thưởng:

  • Tập thể lao động xuất sắc các năm : 2008, 2009, 2010, 2011, 2015
  • Bằng khen Ủy ban nhân dân các năm: 2010

Kế toán trưởng- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tiệp       

Nhân viên: 06

1. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

- CN. Nguyễn Văn Bỉnh: 2007- 2012

- CN. Nguyễn Thị Hồng Phượng: 2012 - 2015

2.  Chức năng- nhiệm vụ

- Điều  hành các hoạt động kế toán của bệnh viện

- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt

- Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Nhân sự

- CN. Nguyễn Thị Tiệp - Trưởng phòng

- CN. Huỳnh Thị Thùy Trang - Nhân viên

- CN. Trần Thị Thanh Nhàn - Nhân viên

- CN. Phạm Thị Ánh Thơ - Nhân viên

- CN. Bùi Ngọc Mai Thi - Nhân viên

- KTTH. Nguyễn Thị Thao - Nhân viên

Hiển thị tin nổi bật


Tìm kiếm tin tức

VIDEO HIỂN THỊ

Thư viện ảnh

sơ đồ đường đi