khoa gây mê - hồi sức

Khoa Phẫu thuật Gây mê - hồi sức

  CN- Đái Thị Huyền Trang 

Điều dưỡng trưởng khoa-quản lý khoa

Điều dưỡng trưởng (quản lý khoa): CN. Đái Thị Huyền Trang

Nhân viên: 06

Lãnh đạo qua các thời kỳ

  • BSCKII. Đào Trọng Thắng 2001 -2009
  • BSCKI. Mã Duy Phước Hiển 2009 - 2016

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức được sở Y tế ra quyết định thành lập từ tháng 5 năm 2001. Tại đây bao thế hệ bác sĩ trong khu vực đã được đào tạo, trưởng thành về công tác phẫu thuật chuyên ngành Tai Mũi Họng.

Chức năng  nhiệm vụ   

- Chức năng chính Khoa gây mê - hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê - hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.

- Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê - hồi sức đã được người có thẩm quyền phê duyệt;

- Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế về lĩnh vực gây mê - hồi sức;


Nhân sự
1. CNĐD. Đái Thị Huyền Trang – Điều dưỡng trưởng khoa PT – GMHS

2. BS. Nguyễn Quốc Anh
3. CNĐD. Nguyễn Ngọc Hoài
4. CNĐD. Đái Minh Tú – Nhân viên
5. CNĐD. Thiệu Thị Yến Ly – Nhân viên
6.  CĐĐD.Đoàn Văn Bé Năm – Nhân viên
7. BS.CKI. Tiêu Hoàng Tâm – Nhân viên

Hiển thị tin nổi bật


Tìm kiếm tin tức

Thư viện ảnh

sơ đồ đường đi