phòng quản lý chất lượng và công tác xã hội

Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội:

Ts.Bs Châu Chiêu Hòa -  Giám đốc kiêm Trưởng phòng

        Xuất phát từ nhu cầu cải tiến chất lượng bệnh viện và yêu cầu chăm lo người bệnh theo định hướng của ngành y tế. Bệnh viện Tai Mũi Họng được sự chấp thuận của Sở Y tế đã ra quyết định thành lập Phòng quản lý chất lượng và Công tác xã hội của Bệnh viện theo quyết định số: 482/QĐ-BVTMH ngày 18 tháng 10 năm 2017.

      - Trưởng phòng: Ts.Bs. Châu Chiêu Hòa (Giám đốc kiêm nhiệm)

      - Nhân viên: 05

 Chức năng nhiệm vụ

     1. Quản lý chất lượng bệnh viện

      - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

     - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

     - Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

     - Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

     - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

    - Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

    - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

    - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

    - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

 2. Công tác xã hội:

   -  Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

   - Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật đến người bệnh

   - Vận động tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

   - Hỗ trợ nhân viên y tế đảm bảo thông tin hai chiều giữa bệnh nhân – nhân viên y tế

   - Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

   - Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

Nhân sự

  1. Ts.Bs. Châu Chiêu Hòa – Giám đốc kiêm trưởng phòng
  2. ThsBs. Thái Thị Thùy Dung – nhân viên (kiêm nhiệm)
  3. KTV. Huỳnh Thị Xuân Lan – Nhân viên (kiêm nhiệm)
  4. KTV. Nguyễn Kim Ngọc – Nhân viên (kiêm nhiệm)
  5. GV. Nguyễn Thị Thanh Thảo (kiêm nhiệm)     

Hiển thị tin nổi bật


Tìm kiếm tin tức

VIDEO HIỂN THỊ

Thư viện ảnh

sơ đồ đường đi