tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GIA CỐ GIƯỜNG BỆNH
[ Cập nhật vào ngày (14/06/2024) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá gia cố giường bệnh để tham khảo, xây dựng giá sửa chữa với nội dung như sau:


Trân trọng!
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI