tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA
[ Cập nhật vào ngày (13/06/2024) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá sửa chữa một số sửa chữa nhỏ để tham khảo, xây dựng giá sửa chữa với nội dung như sau:


Trân trọng!
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI