tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GỐI KÊ VAI PHỤC VỤ PHẪU THUẬT
[ Cập nhật vào ngày (24/06/2024) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm với nội dung như sau:


Quý Đơn vị có đủ năng lực và điều kiện cung cấp vui lòng gửi báo giá về Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Tai Mũi Họng.

Trân trọng!
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI