tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THUỐC LẦN 2
[ Cập nhật vào ngày (20/06/2024) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng danh mục mua sắm thuốc tập trung năm 2023-2025 lần 2 phục vụ công tác điều trị. Bệnh viện thông báo đến quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá như sau:

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI