tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ-SỮA CHỮA MÁY IN, MÁY PHOTO COPY
[ Cập nhật vào ngày (28/02/2024) ]

Do nhu cầu bảo trì, sữa chữa trang thiết bị CNTT của bệnh viện, bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố cần Thơ thông báo đến quý Công ty có đủ năng lực và điều kiện tham gia khảo sát và báo giá theo danh mục công việc sau:

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI