tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU
[ Cập nhật vào ngày (05/11/2023) ]

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện được thuận lợi và nhanh chóng, mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện triển khai khám bệnh theo yêu cầu và giường bệnh theo yêu cầu bắt đầu từ ngày 06/11/2023. Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ thông báo đến người dân được biết.

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI