tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
[ Cập nhật vào ngày (01/11/2023) ]

Nhằm đảm bảo nhu cầu hoạt động của bệnh viện, Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ thông báo đến quý Công ty có đủ năng lực và điều kiện tham gia khảo sát và báo giá danh mục các công việc sau đây:


 
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI