tin tức bệnh viện

MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ CĂN TIN, BÃI XE BỆNH VIỆN
[ Cập nhật vào ngày (19/09/2023) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ có nhu cầu cho thuê bãi giữ xe và mặt bằng căn tin. Nay, bệnh viện thông báo đến quý công ty, đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực tham gia thẩm định và gửi báo giá về bệnh viện theo danh mục sau:


      Trân trọng!
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI