tin tức bệnh viện

KẾT QUẢ KIỂM TRA BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (15/08/2023) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ công bố kết quả kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI