tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GIA HẠN, BẢO TRÌ PHẦN MỀM
[ Cập nhật vào ngày (31/07/2023) ]

Căn cứ vào tình hình thực tế, căn cứ vào nhu cầu hoạt động - khám chữa bệnh của bệnh viện, Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ thông báo đến các Công ty có đủ năng lực và điều kiện tham gia khảo sát, báo giá dịch vụ một số danh mục sau:

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI