tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM VÀ SỬA CHỮA NHỎ LẺ
[ Cập nhật vào ngày (28/04/2023) ]

Căn cứ nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm và nhu cầu cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhỏ lẻ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ. Nay, Bệnh viện thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực và điều kiện cung cấp văn phòng phẩm và các hạng mục sửa chữa gửi báo giá về bệnh viện theo danh mục như sau:

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI