tin tức bệnh viện

CÔNG BỐ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THAM QUAN NGHỈ DƯỠNG NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (27/04/2023) ]

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-CĐBV ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ về việc tổ chức tham quan nghĩ dưỡng cho cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện năm 2023. Nay, bệnh viện công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tham quan nghỉ dưỡng như sau:

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI