tin tức bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
[ Cập nhật vào ngày (14/04/2023) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023-2024 theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Quý Công ty có quan tâm và có khả năng cung cấp đề nghị gửi báo giá về Bệnh viện theo danh mục đính kèm Trân trọng!


 
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI