tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO "MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT"
[ Cập nhật vào ngày (21/03/2023) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Cần Thơ đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ cho nhu cầu hoạt động của bệnh viện cụ thể như sau:

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI