tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (16/02/2023) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2022


Nội dung chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI