tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU THUỐC NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (16/09/2022) ]


Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ thông báo Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc phục vụ điều trị tại bệnh viện năm 2022

Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI