tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY KHAI GIẢNG LỚP THÍNH HỌC CƠ BẢN KHÓA 2
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2024) ]


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY KHAI GIẢNG LỚP THÍNH HỌC

CƠ BẢN KHÓA 2

Bệnh viện Tai Mũi Họng thông báo đến các học viên đăng ký học lớp Thính học cơ bản khóa 2 thời gian khai giảng ngày 10/06/2024 thay vì ngày 03/06/2024 như thông báo chiêu sinh số 325/TB-BVTMH, ngày 15/05/2024

Trân trọng!
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI