Hiển thị tin chuyên mục

HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (17/11/2023) ]

Hội thảo khoa học chuyên ngành Tai Mũi Họng là một hoạt động quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học, trao đổi, học tập và cập nhật kiến thức y khoa nhằm phục vụ tốt công tác điều trị cho người bệnh. Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ lập tổ chức hội thảo khoa học "Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật Tai Mũi Họng nâng cao năm 2023" như sau: Link đăng ký tham dự Hội thảo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2InpM6qmRCckGHHn_vymUFL8PjH2CGeDjDxJERm_W-qhxQ/viewform?usp=sharing


Trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự

 
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


Tìm kiếm

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO