tin tức bệnh viện

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (21/01/2021) ]


Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ vừa tiến hành tự kiểm tra sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020
Bv Tai Mũi Họng

  In bài viếtThông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI