tin tức bệnh viện

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (21/01/2021) ]


Vừa qua, bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ đã tiến hành tự kiểm tra đánh giá kết quả đạt được sau 1 năm hoạt động. Sau đây là kết quả:
Bv Tai Mũi Họng

  In bài viếtThông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI