Thời gian lịch khám bệnh

Bệnh viện tổ chức khám, chữa bệnh từ thứ 2 đến thứ 6

Cho mọi đối tượng có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT

 

Sáng: 7 giờ đến 11 giờ.

Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 

 

LỊCH KHÁM BỆNH

Từ thứ 2 đến thứ 6

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

KHÁM THƯỜNG

PHÒNG 1

Bs HÀ (S)

Bs HUYÊN (C)

Bs HÀ (S)

Bs LINH(C)

Bs GIANG(S)

Bs CHÍ (C)

Bs HÀ(S)

 

Bs HÀ(S)

 

PHÒNG 2

Bs NGỌC

Bs NGỌC

Bs TÂM

Bs NGỌC

Bs NGỌC

PHÒNG 3

Bs XUÂN

Bs HẠNH

Bs XUÂN

Bs HẠNH

Bs DUNG

PHÒNG 4

Bs DUNG

Bs GIANG 

Bs HUYÊN

Bs LINH

Bs CHÍ

 

LỊCH KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU

 

THỨ 7

CN

KHÁM THEO YÊU CẦU

PHÒNG 1

 

 

PHÒNG 2

 

 

 

 

Thông báo


Tìm kiếm

thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI