tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP NỘI SOI TAI MŨI HỌNG KHÓA 5
[ Cập nhật vào ngày (19/05/2023) ]

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ thông báo thay đổi thời gian khai giảng lớp "Nội soi tai mũi họng" khóa 5 đến các học viên như sau:


Thời gian khai giảng trong thông báo chiêu sinh: 22/05/2023

Thời gian khai giảng chính thức: 29/05/2023

 Trân trọng!
Bv Tai Mũi Họng
Thông báo


thư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI